górne tło

Pamiętamy o dyrektorze Weyssenhoffie

Antoni Weyssenhoff - wieloletni dyrektor Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana zmarł 16 kwietnia 2010 r. Rok po jego śmierci w budynku CM przy ul. Krupniczej 38 odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica. Uroczystość odbędzie się w środę (27 kwietnia) o godz. 18:00.

Antoni Weyssenhoff był dyrektorem Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie w latach 1982-2010. Nazywany krakowskim Korczakiem, był człowiekiem – instytucją, Kawalerem Orderu Uśmiechu, wielkim propagatorem edukacji pozaszkolnej i międzykulturowej młodzieży, inicjatorem i założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka i autorem bardzo wielu innych przedsięwzięć. (KF)