górne tło

Otwarcie Konsulatu Honorowego Urugwaju

24 października (czwartek) swoją działalność zainaugurował Konsulat Honorowy Urugwaju. Oznacza to, że w naszym mieście działa już 29 placówek konsularnych, w tym aż 6 konsulatów generalnych.

Na czele placówki stanęła wykładowczyni w Instytucie Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz businesswoman – dr Karolina Grabowska. W uroczystościach inauguracyjnych pracę placówki wzięli udział Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz licznie zgromadzeni przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz, instytucji oraz korpusu dyplomatycznego konsularnego. Wśród gości znalazł się również Ambasador Urugwaju J.E. Carlosa Brugnini urzędujący na co dzień w Warszawie.

W swoim przemówieniu Ambasador podkreślił rolę konsulatu we wspieraniu kontaktów biznesowych pomiędzy Małopolską i Urugwajem. Jego ojczyzna, to rosnąca potęga energetyczna – u wybrzeży Urugwaju odkryto niedawno ogromne złoża ropy, których eksploatacja planowana jest na najbliższą dekadę. Otwiera to ogromne możliwości eksportowe dla polskich przemysłowców specjalizujących się w sprzęcie niezbędnym do tego rodzaju wydobyć. Ambasador podkreślił też aktywną rolę Polonii w Urugwaju. Liczące kilka tysięcy członków grupy Polaków emigrowały do odległego południowoamerykańskiego kraju już w trakcie zaborów. Ambasador szczególnie podkreślał osiągnięcia Pauliny Luisi, córki polskiej emigrantki, która jako pierwsza kobieta w całej Ameryce łacińskiej uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Oprócz pracy naukowej, poświęcała się ona również walce o prawa kobiet, przyczyniając się znacząco do przyznania Urugwajkom praw wyborczych. Ambasador nie pominął również osiągnięć Władysława Mazurkiewicza, piłkarza polskiego pochodzenia, który z drużyną narodową Urugwaju sięgał po liczne piłkarskie trofea w latach 60 i 70 XX wieku.

Prezydent Majchrowski, gratulując nowo mianowanej pani konsul podkreślił, że aktywna obecność i serdeczne wsparcie przedstawicielstw konsularnych jest niezmiernie cenne dla Krakowa i pomaga promować nasze miasto nawet w odległych zakątkach świata.