górne tło

IX Święto Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w IX „Święcie Organizacji Pozarządowych". Impreza odbędzie się 11 czerwca w Nowej Hucie w Alei Róż.

IX „Święto Organizacji Pozarządowych” jest adresowane do mieszkańców Krakowa i służy promowaniu działalności krakowskich organizacji pozarządowych, w szczególności lokalnych organizacji, działających na terenie Nowej Huty.

W ramach Europejskiego Roku Wolontariatu, Gmina Miejska Kraków pragnie zachęcić do udziału w IX Święcie Organizacji Pozarządowych organizacje promujące idee wolontariatu.

Wszystkie zainteresowane organizacje będą miały możliwość zaprezentowania swojej działalności w formie pokazów artystycznych na scenie oraz na specjalnie przygotowanych stoiskach wystawowych.

Zgłoszenia do udziału w IX Święcie Organizacji Pozarządowych należy składać w formie formularza zgłoszeniowego na adres: mowis@um.krakow.pl lub osobiście w siedzibie Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS os. Centrum C 10, pok. nr 105,  w terminie do 6 maja do godz. 15.30.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu MOWIS w godzinach pracy Urzędu pod numerami telefonów:12 616 78 00, 12 616 78 04, 12 616 78 08.

Więcej na www.mowis.krakow.pl/ oraz www.bip.krakow.pl (JD).