górne tło

Cracovia, Kijów, Biprostal – wskaż kolejne budynki warte ochrony!

Hotel Cracovia, Kino Kijów, Biurowiec Dawnego Centralnego Zarządu Przemysłu Naftowego, Biurowiec Miastoprojekt, mozaika na biurowcu Biprostal, Biurowiec Biprocemwap, Kościół Matki Bożej Królowej Polski zw. Arka Pana to obiekty, które w ostatnim czasie zostały ujęte w miejskiej ewidencji zabytków. Teraz mieszkańcy Krakowa mogą wskazać kolejne budynki warte ochrony. Do zgłaszania propozycji zachęca Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

„To krok w kierunku ochrony budynków, które są przykładami dobrej krakowskiej architektury lat 50 i 60 XX wieku” – mówi Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. „Zachęcam do przysyłania propozycji obiektów, które warto dodać do tej listy. Skonsultujemy ją z urbanistami, architektami, historykami sztuki oraz konserwatorami zabytków i wspólnie zastanowimy się jak chronić te budynki” – zapowiada Prezydent.

Swoje propozycje można przesyłać do Miejskiego Konserwatora Zabytków (Oddział Ochrony Zabytków UMK) na adres ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków lub adres e-mail: katarzyna.biecuszek@um.krakow.pl.

W ewidencji ujęte zostały: Biurowiec Dawnego Centralnego Zarządu Przemysłu Naftowego znajdujący się przy ul. Lubicz 25; Biurowiec Miastoprojekt - ul. Kraszewskiego 36; mozaika na biurowcu Biprostal - ul. Królewska 57; Biurowiec Biprocemwap - ul. Morawskiego 5, Hotel Cracovia - al. Marszałka Ferdynanda Focha 1; Kino Kijów - al. Krasińskeigo 34; Kościół Matki Bożej Królowej Polski zw. Arka Pana - os. Bieńczyce, ul. Obrońców Krzyża 1.

Miejski Konserwator Zabytków zwrócił się także do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ujęcie wymienionych budynków także w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Ochrona obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków sprowadza się zasadniczo do ochrony bryły, gabarytów, wystroju elewacji, czasami ochrona dotyczy także wnętrza.

Ochrona budynków ewidencyjnych jest przewidziana w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 7, 19. Oznacza to, że ochronę obiektów ewidencyjnych uwzględnia się m.in. w  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; w decyzjach o warunkach zabudowy. Ewidnencja jest także podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami (art. 21).

Ponadto nowelizacja ustawy o ochronie zabytków wprowadziła w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z art. 39 ust 3 Prawo budowlane, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. (KF)