górne tło

Sport przeciw wykluczeniom

Przejdź do:

OPIS PROGRAMU >>>

REGULAMIN >>>

HARMONOGRAM >>>

Program „Sport przeciw wykluczeniom” jest realizowany w celu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną oraz zajęcia sportowe.

 Głównymi celami i zadaniami programu są:

Realizacja założonych celów programu realizowana jest w ramach pięciu głównych bloków tematycznych:Krakowski Klub OYAMA

Spotkania prowadzą trenerzy i instruktorzy Krakowskiego Klubu OYAMA, zrzeszeni w OYAMA Polskiej Federacji Karate oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści, wykonawcy – koordynatorzy tematyczni programu: funkcjonariusz Wydziału Prewencji Kryminalnej, Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, trener Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Praw Dziecka UNICEF.

Poniżej znajduje się link do strony z propozycją treningów, które można wykonać samemu w domu:

http://oyama-krakow.pl/news/detal/temat/zajecia-w-czasie-epidemii-/nr/6w

Więcej informacji o programie „Sport przeciw wykluczeniom