górne tło

Rusza akcja wystawka

Już od kwietnia rusza kolejna edycja akcji „Wystawka przydomowa". Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie www.mpo.krakow.pl.

Akcja „Wystawka przydomowa” adresowana jest do indywidualnych klientów MPO, mieszkających w domach jednorodzinnych i kamienicach. Usługa realizowana jest w ramach podpisanych umów na wywóz odpadów.

Aby pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, należy wcześniej zgłosić się telefonicznie, pisemnie, faxem, mailem lub osobiście do MPO. Numery kontaktowe oraz harmonogram wywozu dla poszczególnych dzielnic można znaleźć na stronie internetowej www.mpo.krakow.pl.

Wystawka w każdej z dzielnic będzie dwa razy w roku. Według zasad przyjętych w ubiegłym roku, nietypowe odpady będą odbierane z terenu o wyznaczonej porze i z terenu posesji.

W kwietniu ruszy także akcja „Wystawka kontenerowa”, organizowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Harmonogram akcji jest obecnie opracowywany. Będzie dostępny na stronie internetowej www.ekocentrum.krakow.pl. (M)