górne tło

Strategia Rozwoju Krakowa – weź udział w ankiecie

Urząd Miasta Krakowa rozpoczął prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa - dokumentu wyznaczającego zasadnicze cele i kierunki rozwoju miasta.

Strategia Rozwoju Krakowa to dokument przyjęty Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z 13 kwietnia 2005 r.

Podjęcie prac nad aktualizacją podyktowane jest przede wszystkim zmieniającymi się uwarunkowaniami społecznymi i gospodarczymi oraz nowymi jakościowo wymogami wynikającymi z przyjętych dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym i regionalnym.

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa zostały zainaugurowane spotkaniem z udziałem przedstawicieli środowisk społecznych, naukowych i gospodarczych.

Jednym z elementów prac są konsultacje społeczne wśród mieszkańców, których uwagi i opinie będą stanowiły kluczowy element procesu. Częścią tych konsultacji jest badanie ankietowe, którego celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych warunków życia w mieście oraz oczekiwań co do przyszłości Krakowa. Wyniki badania będą  stanowić dla miasta cenny wkład w proces budowania Strategii Rozwoju Krakowa, zarówno na etapie diagnostycznym, jak również przy definiowaniu nowych kierunków rozwoju miasta.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Ankiety można wypełniać do 15 października 2013 r. Więcej informacji na www.dialogspoleczny.krakow.pl