górne tło

Narodowe Centrum Nauki działa w Krakowie

Narodowe Centrum Nauki zainaugurowało działalność w Krakowie. Zarządzana przez naukowców, niezależna od rządu agencja będzie odpowiedzialna m.in. za podział  publicznych środków na projekty badawcze. Szefem NCN został Prof. Andrzej Jajszczyk z Akademii Górniczo – Hutniczej.

„Cieszy mnie, że Narodowe Centrum Nauki rozpoczęło działalność właśnie w naszym mieście. Decyzja rządu potwierdza znaczenia Krakowa i jego środowiska akademickiego. Z potencjału naukowego Krakowa  czerpią już firmy wdrażające wysokie technologie, które tutaj lokują swoje centra badawcze i technologiczne” – mówi Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

O  fundusze z NCN będą mogły ubiegać się instytuty naukowe, zespoły badawcze i osoby fizyczne. Zadaniem agencji, oprócz rozdziału  środków, będzie też m.in. opracowanie strategii rozwoju badań podstawowych w Polsce, a także stworzenie projektów badawczych ważnych dla kultury i dziedzictwa narodowego. Minimum 20 procent rocznego budżetu agencji ma trafić do najbardziej utalentowanych młodych naukowców.

Najważniejszym organem Narodowego Centrum Nauki jest 24 – osobowa rada, której przewodniczy Prof. dr hab. Michał Karoński. (KS/M)