górne tło

V Spotkanie Krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd

16 września 2013 r.  odbyło się piąte spotkanie w ramach Krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd poświęcone partycypacyjnej formule tworzenia programów rewitalizacji – pilotażowego Programu Rehabilitacji Zabudowy Blokowej Gminy Miejskiej Kraków na terenie osiedli Ugorek i Olsza II.

 

Podczas spotkania przedstawione zostaną zwycięskie projekty zespołów biorących udział w warsztatach Future City Game zorganizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta  na trzech krakowskich osiedlach: Ugorek, Olsza II i Azory. Ponadto zaprezentowane zostaną działania podejmowane na  tych osiedlach przez lokalnych liderów (MOPS, Rady Dzielnic). Zaplanowano także prezentację projektu „Active Citizens – Aktywna Społeczność”, który realizowany będzie przez Urząd Miasta Krakowa we współpracy z British Council oraz plan opracowania pilotażowego Programu Rehabilitacji Zabudowy Blokowej w trybie partycypacji społecznej.

Zaproszenie z programem V Krakowskiego Forum