górne tło

Zostań mecenasem dziecięcych talentów

Urząd Miasta Krakowa wraz z Fundacją Czas Dzieci rozpoczynają drugą edycję projektu „Mecenas Dziecięcych Talentów". Podczas inauguracji drugiej edycji akcji w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki", który jest jednym z Mecenasów akcji, swój talent zaprezentowali Radek i Bartek Nowakowie (bracia bliźniacy), przedstawiając pokaz karate. Swoje prace plastyczne pokazał Mikołaj Stępień.

 

„Zachęcam do udziału w projekcie zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorców, ludzi wielkiego serca, aby aktywnie zaangażowali się w pomoc naszym najmłodszym talentom" – mówi Marzena Paszkot Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

 

Celem projektu jest pomoc dzieciom szczególnie utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na obrzeżach Gminy Miejskiej Kraków, które z różnych względów (m.in. trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej) nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowym, ważnym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z tych szkół.

 

Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zaproszeni do współpracy zostali zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami.

 

Dzieci zawsze mają marzenia i pomysły na swoją przyszłość. Mają też wiele determinacji, aby je zrealizować. Jednak ambicje i pomysły czasem nie wystarczą – bez wsparcia finansowego nie będą mogły one uczestniczyć w zajęciach, lekcjach i kursach rozwijających ich uzdolnienia oraz pasje.

 

W tegorocznej edycji projektem zostało objętych  23 dzieci, z czego 8 pozostaje  w projekcie drugi rok. Dzieci są pełne energii i zapału aby realizować swoje pasje i rozwijać uzdolnienia. W tegorocznej edycji możemy wspierać talenty językowe, sportowe, matematyczne, plastyczne czy też muzyczne. Każde z dzieci marzy, aby być najlepszym w swojej dziedzinie. Pomóżmy im spełnić te marzenia. Opieką można objąć konkretne dziecko i tym samym pokryć koszty rozwoju jego talentu. Można również wpłacić dowolną kwotę na konto projektu bez konkretnego wskazania dziecka. Organizatorzy wtedy sami przeznaczą całość kwoty dla dzieci, które jeszcze nie znalazły swoich indywidualnych mecenasów, a które najbardziej potrzebują wsparcia. Wpłaty można dokonywać na konto 70 2340 0009 0270 2460 0000 0055 Raiffeisen Polbank (w tytule przelewu "Mecenas Dziecięcych Talentów").

 

Sylwetki dzieci oraz szczegóły programu dostępne są na oficjalnych stronach projektu

www.sprawyspoleczne.krakow.pl oraz www.mdt.czasdzieci.pl.