górne tło

35 lat na liście UNESCO

W tym roku przypada 35. rocznica wpisania historycznego centrum Krakowa i Kopalni Soli „Wieliczka" na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Miasto Kraków i Kopalnia Soli „Wieliczka" świętują rocznicę wspólnie. Z tej okazji w krakowskim Magistracie odbyła się wczoraj (5 września, czwartek) specjalna sesja dotycząca dziedzictwa obu miejsc wpisanych na Listę UNESCO, pokazano również wystawę dotyczącą Parku Kulturowego Stare Miasto.

„Jeśli chodzi o ochronę dziedzictwa kulturowego Krakowa to dla naszego miasta przełomowe były trzy daty – rok 1978, gdy Kraków został wpisany na pierwszą Listę UNESCO, rok 1991, gdy upodmiotowiono samorządy i dano im większe możliwości działania i rok 2011, gdy w życie weszła uchwała Rady Miasta Krakowa o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto" – wymieniał Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. „Dzięki temu, w ciągu ostatnich lat, wygląd Krakowa całkowicie się zmienił, a nasze działania związane z parkiem kulturowym stały się wzorem dla innych miast" – dodał.

Motywem przewodnim sesji pt. „Dziedzictwo a wyzwania współczesności. 35 lat Krakowa i Kopalni Soli „Wieliczka" na Liście UNESCO", która odbyła się wczoraj (5 września, czwartek) w Magistracie, było poszukiwanie rozwiązań umożliwiających zachowanie kulturowego dziedzictwa przy jednoczesnym wychodzeniu naprzeciw wymaganiom współczesności.

Podczas sesji Prezydent Miasta Krakowa otrzymał statuetkę jubileuszową Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO  z adnotacją „Miastu Kraków i jego mieszkańcom w uznaniu za troskę o narodowe dziedzictwo w 35. rocznicę wpisu Historycznego Centrum Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO"

W sesji udział wzięli m.in. Małgorzata Omilanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski, Sławomir Ratajski - Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Marek Konopka – Wiceprezes PKN ICOMOS, Ewa Nekanda-Trepka – Sekretarz Zarządu Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO i Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Zarządzania Światowym Dziedzictwem, Kajetan d'Obyrn – Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka", prof. Jacek Purchla – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury i prof. Franciszek Ziejka – Przewodniczący Społecznego komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele polskich miast i miejsc UNESCO: Zamościa, Jawora, Torunia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wrocławia, Oświęcimia, Bochni, eksperci, przedstawiciele instytucji i organizacji zarządzających obiekatami historycznymi oraz przedstawiciele miast partnerskich Krakowa wpisanych na Listę UNESCO: Budapesztu, Wiednia, Lwowa i Rygi.

Przed rozpoczęciem sesji goście mogli obejrzeć wystawę pt. „Park Kulturowy Stare Miasto wczoraj i dziś", na której można zobaczyć fotografie przedstawiające to, jak zmienił się wygląd krakowskich kamienic w związku z wejściem w życie uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto.

Przypomnijmy, że uchwała o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto weszła w życie w grudniu 2011 r. Uznanie danego obszaru za park kulturowy wiązało się z wprowadzeniem w jego obrębie specjalnych zasad i ograniczeń dotyczących m.in. prowadzenia działalności usługowej, reklamowej czy prac budowlanych. Jedną z najbardziej widocznych zmian w przestrzeni publicznej, która zaszła od tego czasu, było znaczne zmniejszenie ilości elementów zaśmiecających tę przestrzeń. Obecnie na terenie całego Parku Kulturowego Stare Miasto ponad 60% wszystkich elementów jest legalnych. Pozostałe są trakcie uzgodnień lub są usuwane i podlegają ciągłemu monitoringowi oraz działaniom zespołu zadaniowego ds. realizacji postanowień uchwały o parku kulturowym.

Od początku 2013 r. Miejski Konserwator Zabytków wydał 88 pozwoleń konserwatorskich na umieszczenie na zabytkach wpisanych do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów. Wydał również ponad 140 opinii dotyczących spraw związanych z parkiem kulturowym (tablic, reklam, ogródków, wydarzeń). Z kolei Straż Miejska Miasta Krakowa od 1 stycznia do 31 lipca br. zanotowała 369 wykroczeń, w wyniku których nałożyła 89 mandatów karnych na łączną kwotę 8480 zł, 260 osób pouczyła, sporządziła także 20 wniosków o ukaranie do sądu.