górne tło

Wspólnymi siłami ku czystszemu powietrzu

Głównym tematem pierwszego powakacyjnego posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska był Antysmogowy Program Przyspieszenia. Do roku 2017 kompleksowo wyznacza on  wyznacza podstawowe zadania dla gminy w celu poprawy stanu jakości powietrza.

Radni omówili aktualną realizację Programu PONE, inwestycję w infrastrukturę rowerową, możliwości zwiększenia stacji monitoringu zanieczyszczenia, kontrole środowiskowe Straży Miejskiej i zapisy nowego Studium w kontekście zabezpieczenia kanałów przewietrzania miasta.

Dyskusja wyraźnie pokazała jak dużo jest jeszcze do zrobienia w walce z smogiem, ale na szczęście wiele stron jest zainteresowanych współpracą z miastem w tym zakresie. Uchwała Kierunkowa przygotowana przez radnych Platformy Obywatelskiej, która prawdopodobnie będzie procedowania na sesjach wrześniowych została pozytywnie odebrana przez osoby obecne na posiedzeniu komisji.

Radni bardzo poważnie podeszli do poprawy stanu jakości krakowskiego powietrza i działań proekologicznych. - Ta wspólna praca na wielu płaszczyznach przy naszym zaangażowaniu, urzędników i organizacji pozarządowych na pewno przyniesie dobre efekty. Teraz czekamy na ruch ze strony radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego i po akceptacji Rady Miasta Krakowa programu osłonowego dla najbiedniejszych będziemy oczekiwać wprowadzenia w pięcioletnim okresie przejściowym zakazu palenia paliwami stałymi na terenie Krakowa  ­- powiedział po spotkaniu Przewodniczący Komisji radny Paweł Ścigalski.