górne tło

Z podatkiem do banku

Wkrótce mija termin zapłaty podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, a także opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Należności można wpłacać nie tylko w kasach Urzędu Miasta, ale też bez dodatkowych opłat w wybranych placówkach Pekao SA oraz przez Internet.

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa przypomina o zbliżających się terminach płatności:

- podatku od środków transportowych - termin płatności do 15 lutego

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego – termin I raty do 15 marca

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – termin płatności do 31 marca

Należności można uregulować nie tylko w kasach Urzędu Miasta, jak również bez dodatkowych opłat z wybranych placówkach Pekao S.A oraz przez internet.

Wpłacając należności w placówkach Banku nie trzeba wypełniać dowodu wpłaty, należy jedynie podać kasjerowi tytuł wpłaty oraz , właściwy dla danej wpłaty numer rachunku bankowego. Dla decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe wpłat należy dokonać na zamieszczony w decyzji indywidualny numer konta bankowego.

Dla wieczystych użytkowników Skarbu Państwa wpłat należy dokonać na  nr rachunku 43 1240 4722 1111 0000 4853 6055.

Dla wieczystych użytkowników Gminy Miejskiej Kraków dla byłych dzielnic: Śródmieście, Krowodrza i Podgórze wpłat należy dokonywać na nr rachunku 64 1240 4722 1111 0000 4849 0184

Dla dzielnicy Nowa Huta na nr rachunku 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905

Wykaz placówek Banku Pekao S.A.:

Śródmieście:

ul. Pijarska 1, ul. Gołębia 24, ul. Karmelicka 8,ul. Czysta 21, Rynek Główny 47

ul. Łukasiewicza 3, ul. Bajana 4, Al. Pokoju 1, Al. Powstania Warszawskiego 12

ul. Dunajewskiego 8,  Rynek Główny 31, ul. Bracka 1a, ul. Retoryka 1

ul. Szpitalna 15, ul. Podgórska 34, ul. Wielopole 1, ul. Szeroka 22, ul. Krakowska 46

Krowodrza:

ul. Kazimierza Wielkiego 75, ul. Królewska 65, Al. Mickiewicza 30, ul. Wrocławska 24

ul. Solskiego 1, ul. Królowej Jadwigi 146, ul. Conrada 63, ul. Zielińska 3,

ul. Balicka 18a, ul. Piastowska 47

Podgórze:

ul. Józefińska 18, ul. Rydlówka 5, ul. Wielicka 76, ul. Wielicka 114,

ul. Mały Płaszów 4, ul. Wielicka 259, ul. Wielicka 269,

ul. Legionów J. Piłsudskiego 19, ul. Zakopiańska 58, ul. Kapelanka 1

ul. Gronostajowa 3, ul. Kobierzyńska 93

Nowa Huta:

os. Centrum B1, os. Boh. Września 39, os. Kolorowe 10, ul. Ujastek 1

os. Na Wzgórzach 32,os. Tysiąclecia 42, os. Teatralne 19, os. Wysokie 22c

os. Centrum D 7 (WAŚ/KS)