górne tło

Ignacy Stanisław Fiut

Profesor filozofii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od roku 1997. Poeta, krytyk literacki, nauczyciel akademicki. Członek Związku Literatów Polskich od 1990 roku. Jest członkiem redakcji czasopism: „Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne", „Forum Myśli Wolnej. Krakowski Magazyn Racjonalistów", „Hybryda" i „Gazety Kulturalnej". Jest również członkiem Stowarzyszenia Twórczego Literacko-Artystycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W latach 1990-1998 był członkiem redakcji „Zeszytów Prasoznawczych".

Próba zapytywania (1989)
Prawo Natury (1991)
Zoologia Rozumu (1993)
Logika Serca (1996)
Wyznania Różowej Pantery (1999)
Czas na egzorcystę (2004)

Jest autorem dwóch książek poświeconej poezji współczesnej:

Światy poetów (1996)

Kulturowa tożsamość poetów. Prezentacje i analizy (2008).