górne tło

Jakie są zasady korzystania z obiektów przy Ptaszyckiego?

Zasadom korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych przy ulicy Ptaszyckiego poświęcone było spotkanie w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej, które odbyło się 20 stycznia. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich klubów i organizacji korzystających z dawnej infrastruktury Hutnika Kraków, których operatorem jest obecnie Stowarzyszenie „U Siemachy”.

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal poinformował zebranych, reprezentujących Stowarzyszenie „U Siemachy", Nowego Hutnika Nowa Huta, Stowarzyszenie Pomocy Młodym Talentom Sportowym Hutnik Kraków i Klub Sportowy Tomex, że nie ma formalnych możliwości bezpłatnego udostępniania obiektów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. Podstawową zasadą korzystania z takich obiektów jest partycypowanie w kosztach ich eksploatacji i utrzymania.

Ustalono, że do 31 stycznia powinny być rozstrzygnięte wszystkie sporne kwestie dotyczące rozliczania kosztów między operatorem - Stowarzyszeniem „U Siemachy" a innymi użytkownikami obiektów przy ul. Ptaszyckiego oraz zawarte umowy, jeśli do tej pory ich jeszcze nie podpisano.

„Zależy mi na tym, aby kompleks sportowo-rekreacyjny, na który składają się zmodernizowany stadion piłkarski, boiska treningowe, hala oraz oddane Centrum Rozwoju Com-Com Zone był jak najlepiej wykorzystywany przez dzieci, młodzież i sportowców” – komentuje Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. (M).