górne tło

Akcja Choinka

29 stycznia i 5 lutego zorganizowana będzie poświąteczna zbiórka choinek. Podczas akcji prowadzonej przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w ramach projektu „Czysty Kraków - Lepsze Życie” będzie można pozbyć się także odpadów wielkogabarytowych.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu organizuje akcję plenerową, podczas której będzie się można pozbyć bożonarodzeniowych choinek i odpadów problemowych. Zbiórka prowadzona w ramach projektu „Czysty Kraków - Lepsze Życie” odbędzie się w soboty, 29 stycznia i 5 lutego, w godzinach 9 – 13 w 5 miejscach na terenie miasta Krakowa:

Podczas akcji będą zbierane:

Podczas zbiórki nie będzie można oddawać m.in. azbestu, odpadów budowlanych i poremontowych, gruzu oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Dokładny wykaz odpadów, które będą zbierane oraz odpadów, które nie zostaną przyjęte podczas organizowanej zbiórki określa Regulamin Poświątecznej zbiórki choinek i odpadów problemowych, dostępny na stronie www.ekocentrum.krakow.pl. (M).