górne tło

Remonty nieruchomości w 2010 roku

W 2010 r. dzięki remontom prowadzonym przez Zarząd Budynków Komunalnych  blask odzyskały elewacje nieruchomości położonych zarówno w ścisłym centrum jak i na obrzeżach miasta. Prowadzono także remonty wewnątrz budynków mieszkalnych i likwidowano bariery architektonicze w budynkach użyteczności publicznej.

W 2010 roku na remonty elewacji gminnych kamienic wydano ok. 3,7 mln złotych, z czego 700 tysięcy złotych stanowi bezzwrotne dofinansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Zarząd Budynków Komunalnych odnowił elewacje gminnych budynków w następujących lokalizacjach: os. Na Skarpie 61 , os. Na Skarpie 17, os. Na Skarpie 16, os. Na Skarpie 15, ul. Sołtyka 9, Pl. Serkowskiego 10 – NZOZ, ul. Lenartowicza 14, Pl. Św. Ducha 3 – NZOZ (zadanie dofinansowane środkami otrzymanymi z NFRZK), ul. Długa 38 / Pl. Słowiański – NZOZ (zadanie finansowane środkami otrzymanymi z NFRZK).Opracowano również  program konserwatorski  i projekt  remontów elewacji dla budynków przy Pl. Sikorskiego 6A, ul. Dietla 62ul. Stradomska 23 / ul. Agnieszki 6, ul. Starowiślna 89.

W 2010 r. na remonty budynków i lokali w zarządzie ZBK przeznaczono około  17 mln zł, w tym 700 tysięcy zł stanowi bezzwrotne dofinansowane otrzymane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W 2010 r. likwidowano bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej, przeznaczając na to zadanie ponad pół miliona złotych. Prowadzone były  prace w następujących budynkach: Nowohucka Biblioteka Publiczna (os. Stalowe 12), os. Dywizjonu 303 nr 2 (przychodnia NZOZ), os. II Pułku Lotniczego nr 22, os. Krakowiaków 43 (przychodnia NZOZ). Prace polegały m.in. na budowie pochylni, montażu platformy pionowej z budową szybu, dostawie i montażu windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, przebudowie sanitariatów.(KS)