górne tło

Ponad 20 milionów z licytacji nieruchomości

W roku 2010  miasto sprzedało w drodze przetargu 74 nieruchomości pozyskując w ten sposób około 22 milionów złotych

Wydział Skarbu Miasta w 2010 r. przeprowadził 308 przetargów na zbycie 186 nieruchomości oraz  przetarg na oddanie jednej nieruchomości w użytkowanie na 40 lat. 75 przetargów zakończyło się ustaleniem nabywcy nieruchomości.

W wyniku przetargu sprzedano 26 działek, 4 nieruchomości zabudowane budynkami do remontu, 22 lokale mieszkalne, 7 lokali użytkowych oraz 15 garaży. Zawarto ponadto 2 umowy ustanowienia służebności.

Spośród 75 przetargów zakończonych wyłonieniem nabywcy 25 nabywców ustalono w pierwszym przetargu, 31 nabywców w drugim przetargu, 14 nabywców w wyniku zorganizowania trzeciego przetargu, 3 nabywców wyłoniono w  czwartym przetargu.  Po jednym nabywcy nieruchomości ustalono w wyniku zorganizowania piątego i szóstego przetargu.

Warto dodać, że w celu zwiększenia dochodów ze sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargów, przed ich sprzedażą miasto występuje o ustalenie warunków zabudowy. Powoduje to skrócenie okresu inwestycyjnego, a co za tym idzie - wzrost zainteresowania nieruchomościami oferowanymi do sprzedaży. Dzięki temu też wzrasta cena oferowanych przez Gminę nieruchomości. W roku 2010  uzyskano decyzje o warunkach zabudowy dla 37 nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa. (KS).