górne tło

Ponad 20 prac w konkursie na koncepcję hali TS Wisła

22 grudnia upłynął termin składania prac konkursowych na opracowanie koncepcji hali Towarzystwa Sportowego Wisła w Krakowie. Zaproszeni do udziału w konkursie uczestnicy złożyli ponad 20 prac.

Do 14 stycznia sąd konkursowy będzie je oceniał i tego dnia zostanie wskazana najlepsza praca.

W pierwszym etapie, który zakończył się 26 października, składane były wnioski
o dopuszczenie do udziału w konkursie. Było ich 67, a zaproszenia do złożenia prac konkursowych przekazano 64 uczestnikom. (JD).