górne tło

Otwarty konkurs ofert w 2010 roku

255 ofert złożono w 2010 r. w ramach otwartych konkursów ofert oraz ich kontynuacji. Dotację otrzymało 75 projektów organizacji pozarządowych na łączną kwotę 1 296 600,00 zł, 4 projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, 27 projektów otrzymało dofinansowanie ze środków Dzielnic Miasta Krakowa w ramach „Zadań priorytetowych Dzielnic”.

Zorganizowano i przeprowadzono otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji w roku 2010 zadań publicznych w następujących obszarach: „Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”, „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży”, „Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości”, „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym osób starszych” i „Zadania uznane przez Dzielnice za priorytetowe”.

Sporządzono 102 umowy na realizację zadań w obszarach„Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”, „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży”, „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” – wypoczynkowa akcja letnia na terenie miasta, wyjazdowa akcja letnia, „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym osób starszych” i „Zadania uznane przez Dzielnice za priorytetowe”. (JD).