górne tło

Zmiany numerów telefonów w Grodzkim Urzędzie Pracy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2011 roku ulegają zmianie numery telefonów w Urzędzie.

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, każda osoba, która chce uzyskać informacje będzie mogła połączyć się bezpośrednio z danym pokojem – z pominięciem centrali telefonicznej. W tym celu należy wybrać nr 12 68 68 XXX – gdzie XXX odpowiada numerowi pokoju – i nastąpi połączenie bezpośrednie z żądanym pokojem. Zachowane jest również połączenie z operatorem centrali telefonicznej pod numerem 12 68 68 000.(JD)

Wykaz ważniejszych telefonów w Urzędzie [PDF].