górne tło

Zima w Krakowie

Cały sprzęt zgromadzony w ramach Akcji „Zima” walczy z opadami śniegu. Ulice są przejezdne, bez zakłóceń działa komunikacja. Meteorolodzy ostrzegają, że w najbliższych dniach znacznie spadnie temperatura.

Mimo ocieplenia sprzed kilku dni, zima nie odpuszcza. Od niedzieli (12 grudnia) na terenie Krakowa notowane są intensywne opady śniegu. Na ulice Miasta już w nocy wyjechał cały sprzęt. Wcześniej nawierzchnie jezdni zostały zwilżone solanką, aby łatwiej było usuwać śnieg.

Obecnie ulice w Krakowie są przejezdne, główne arterie są czarne i mokre. Nie zanotowano też większych problemów w komunikacji. Gorsza sytuacja jest na drogach bocznych i osiedlowych. Kierowcy proszeni są o dostosowanie jazdy do panujących warunków drogowych.

Przypominamy tegoroczne standardy odśnieżania dróg:

  1. Drogi krajowe i wojewódzkie. Do czterech godzin po ustaniu opadów jezdnie mają być odśnieżone i posypane solą zwilżoną solanką. Błoto pośniegowe dopuszczalne do czterech godz.
  2. Drogi powiatowe i te, po których prowadzona jest komunikacja publiczna. Do sześciu godzin po ustaniu opadów jezdnie mają być odśnieżone i posypane solą zwilżoną solanką. Błoto pośniegowe dopuszczalne do sześciu godz.
  3. Drogi gminne. Do ośmiu godzin po ustaniu opadów jezdnie mają być odśnieżone i posypane solą zwilżoną solanką. Błoto pośniegowe dopuszczalne do ośmiu godz.
  4. Płyta Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Marii Magdaleny, Zaułku XX Czartoryskich oraz ulice wewnątrz I obwodnicy. Do dwóch godz. po ustaniu opadów należy wykonać ścieżki dla pieszych na ciągach komunikacyjnych. Będą one posypywane piaskiem.
  5. Drogi gminne nie objęte standardem nr 3. Do dziesięciu godzin po ustaniu opadów jezdnie mają być odpłużone i posypane mieszanką szorstką z dodatkiem soli drogowej.
  6. Drogi wewnętrzne będące w zarządzie ZIKiT. Do dwunastu godzin po ustaniu opadów jezdnie mają być odpłużone i posypane mieszanką szorstką z dodatkiem soli drogowej.
  7. Chodniki. Do czterech godzin po ustaniu opadów mają być odpłużone i posypane materiałem szorstkim z dodatkiem soli drogowej na szerokości od 1,5 do 2 m.

Straż Miejska przypomina o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania zimowego. Powinni oni:

·         niezwłoczne usunąć błoto, śnieg, lód z chodników położonych wzdłuż nieruchomości z wyjątkiem chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,

·         niezwłoczne usunąć błoto, śnieg, lód z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,

·         niezwłoczne usunąć sople i nawisy śniegu stwarzające zagrożenie dla przechodniów z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

·         pryzmować błoto, śnieg, lód na chodniku przy krawędzi jezdni z zachowaniem minimum 1 metra od pnia drzewa,

·         śnieg, lód czy błoto pośniegowe usunięte z chodnika ułożyć wzdłuż krawężnika oddzielającego chodnik od jezdni tak, by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób nie zagrażający zieleni.

·         zgarnianie śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię jest zabronione, podobnie jak spławianie do wód śniegu i błota pośniegowego wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z dróg, parkingów czy terenów przemysłowych (ich składowanie jest dopuszczalne  wyłącznie na terenach do tego wyznaczonych).

Za  nieuprzątnięcie błota, śniegu czy lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości można otrzymać mandat karny w wysokości – 100 zł.

Według prognozy, opady śniegu będą się utrzymywać przez kilka najbliższych dni. W przyszłym tygodniu spodziewane jest ochłodzenie. Dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie przypomina właścicielom, administratorom, dozorcom, przedsiębiorstwom, instytucjom i mieszkańcom domów o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

Przypadki nieszczelności sieci wodociągowej należy zgłosić  pod numery telefonów: dyspozytor MPWiK S.A. (ul. Senatorska 1), dyżur całodobowy (7 dni w tygodniu) tel. 12 42 42 303 lub 994 dla całego Krakowa , Infolinia (0800) 13 00 60, Fax 12 42 42 301. (M).