górne tło

Akcja Zima: zgłoszenia e-mailem

Aby ułatwić zgłaszanie miejsc, w których potrzebna jest interwencja służb utrzymania zimowego, uruchomiona została możliwość przesyłania zgłoszeń drogą mailową. Wiadomości o tytule „Akcja Zima”, ze wskazaniem miejsca interwencji można kierować na adres rzecznik@zikit.krakow.pl

Maile te zostaną przekazane dyspozytorom „Akcji Zima”, którzy podejmą decyzję o podjęciu interwencji. Potwierdzeniem otrzymania przez ZIKIT takiej wiadomości będzie odpowiedź autorespondera. Informacje, czy interwencja będzie podjęta, można uzyskać pod numerem telefonu dyspozytora „Akcji Zima”: 12-616-7421 (lub końcówka 7443). (M).