górne tło

Porozmawiajmy o inwestycjach

Trwają konsultacje „Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2013". Mieszkańcy mogą wyrazić opinię mailowo lub za pośrednictwem miejskiego internetowego serwisu www.dialoguj.pl. Propozycje zawarte w Katalogu są też konsultowane z Radami Dzielnic.

W katalogu zgromadzono inwestycje planowane do zrealizowania w Krakowie w najbliższych latach. Są tam projekty strategiczne jak np. budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, czy przebudowa skrzyżowania przy al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo-Sportowej, a także inne inwestycje komunikacyjne jak np. rozbudowa, przebudowa lub modernizacja ul. Gdańskiej, ul. Mochnaniec, ul. Czajna, ul. Zdunów, części ul. Obrońców Krzyża i ul. Korpala, budowa dróg dla rowerów, modernizacja ul. Solarzy i sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Struga.

Oprócz dróg katalog zawiera także zapowiedzi innych możliwych inwestycji takich jak: trasa turystyczna po Kazimierzu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa Parku im. Jerzmanowskich, budowa kolejnej części Parku Dębnickiego, budowa wybiegów dla psów w różnych częściach miasta, utworzenie przyszkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła", centrum kultury przy ul. Czarnogórskiej, basenu przy szkole na os. 2. Pułku Lotniczego oraz renowacje krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.

Trzynaście propozycji to zadania inwestycyjne krakowskich rad dzielnic, w tym: budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej i przy ul. Miechowity oraz integracyjnego ogródka jordanowskiego niedaleko ulic Ślicznej i Meissnera w Dzielnicy III Prądnik Czerwony, budowa chodnika przy ul. Katowickiej oraz inwestycje w chodniki i parkingi przy ul. Rydla w Dzielnicy VI Bronowice, budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa i miejsc postojowych przy cmentarzu Salwatorskim w Dzielnicy VII Zwierzyniec, budowa ul. Chmieleniec oraz przebudowa oświetlenia w Dzielnicy VIII Dębniki, budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi oraz ciągu pieszo-rowerowego między ul. Zbrojarzy i ul. Strąkową w Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, budowa miejsc parkingowych na os. 2. Pułku Lotniczego w Dzielnicy XIV Czyżyny oraz budowa miejsc postojowych na os. Na Stoku w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

„Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich 2013" rok został opracowany  na podstawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2013-2052. Wyłączone są z niego jedynie inwestycje znajdujące się w „Katalogu Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych" .

Opinie, uwagi i komentarze można przesyłać na adres: dialoguj@um.krakow.pl. Można też  wypowiedzieć się na Forum dostępnym pod adresem www.dialoguj.pl.