górne tło

Miasto walczy z zimą

Do tej pory w ramach walki ze skutkami zimy na ulice wysypano ok. 7600  ton soli,  ok. 90 ton chlorku wapnia, 1850  ton piasku oraz wylano 1300 metrów sześciennych solanki. Zapasy soli są na bieżąco uzupełniane.

Rozpoczęło się wywożenie śniegu zalegającego na miejscach parkingowych. W następnej kolejności będą oczyszczane ulice:

- ul. Sławkowska, św. Jana - dzień 03.12

- ul. Basztowa (od Pawia do Długa) -- noc 03/04.12

- ul. św. Tomasza i św. Anny - dzień 04.12

- ul. Basztowa i Dunajewskiego (od Długa do Karmelicka) -        noc 04/05.12

- ul. Szczepańska, Jagiellońska, Wiślna - dzień 06.12

- ul. Podwale i Straszewskiego (od Karmelicka do Podzamcze) - noc 06/07.12

- ul. Gołębia, Bracka, Franciszkańska - dzień 07.12

- ul. Podzamcze, św. Idziego, św. Gertrudy (do Sebastiana) - noc 07/08.12

- ul. Sienna, św. Krzyża, Mikołajska - dzień 08.12

Służby zaangażowane w usuwanie  skutków opadów śniegu apelują o :

Służby miejskie dbają o udrażnianie skrzyżowań i zabezpieczanie zwrotnic przed zamarzaniem, które mogłoby prowadzić do wykolejania tramwajów. Informacje o ewentualnych zmianach rozkładów jazdy oraz utrudnieniach w ruchu będą publikowane na stronie www.mpk.krakow.pl oraz www.zikit.krakow.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że osoby bezdomne, przebywające w Krakowie mogą otrzymać pomoc, zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24, tel. 12 425-78-09 e-mail: db@mops.krakow.pl. Mieszkańcy Krakowa mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym oraz w punkcie konsultacyjnym, w którym pomocy osobom bezdomnym udzielają streetworkerzy MOPS - ul. Felicjanek 15/1, tel. 12 429 30 41.

W Krakowie funkcjonują schroniska dla bezdomnych kobiet (zapewniają 200 miejsc) i mężczyzn (ok. 430 miejsc). W 11 punktach wydawana jest pomoc rzeczowa, odzież, obuwie zimowe. 10 jadłodajni wydaje ciepłe posiłki, również w 10 punktach można otrzymać suchy prowiant. Osoby bezdomne przebywające w schroniskach mogą w nich korzystać z łaźni, a osoby spoza placówek mogą korzystać z łaźni przy ul. Kościuszki 23. Wszystkie adresy miejsc, w których można uzyskać pomoc, znajdują się w przygotowanej dla osób bezdomnych ulotce, która rozdawana jest wszystkim osobom bezdomnym. Pomimo tego, że  noclegownie są przepełnione, każdy, kto potrzebuje pomocy, zostanie przyjęty. Jedynym warunkiem przyjęcia do noclegowni jest trzeźwość.

W ramach Akcji Zima przez całą dobę czynne są telefony dyżurne (12) 616-74-21 i (12) 616-74-43. Można tam zgłaszać wszelkie informacje o nieodśnieżonych chodnikach i ulicach oraz o problemach komunikacyjnych związanych ze śniegiem i lodem.