górne tło

Miasto i Politechnika Krakowska razem na rzecz sportu

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Rektor Politechniki Krakowskiej Kazimierz Furtak podpisali w środę (1 grudnia, środa) porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem a Politechniką na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Krakowie.

Miasto finansuje programy sportowe i edukacyjne. Dzięki porozumieniu zintensyfikujemy działania promujące aktywność fizyczną wśród mieszkańców i umocnienie roli Krakowa jako ważnego ośrodka sportu” – powiedział Prezydent Jacek Majchrowski po podpisaniu porozumienia. Prezydent Krakowa przypomniał, że w 2008 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie w sprawie upowszechnienia aktywności fizycznej wśród mieszkańców.

Kluczowym celem podpisanego dziś porozumienia jest współpraca pomiędzy Miastem a Politechniką na rzecz umocnienia roli Krakowa jako miejsca aktywnego wypoczynku poprzez promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz wspólne pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację programów sportowych.

W ramach podpisanego porozumienia, Miasto i Politechnika będą współpracować m.in.: w zakresie organizacji praktyk studenckich w ramach miejskich programów sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych, tj.:

„Mój Trener - Mój Przyjaciel”,

„Umiem pływać”,

„Kraków biega, Kraków spaceruje”,

„Krakowska Olimpiada Młodzieży”,

„Cyklokrakowianie”,

„Sport przeciw wykluczeniom”.

Porozumienie zakłada również tworzenie krakowskiego wolontariatu sportowego, współpracę przy organizacji kursów, konferencji i szkoleń dla kadr zarządzających organizacjami sportowymi,  współpracę przy tworzeniu sportowego wizerunku Krakowa w kraju i zagranicą oraz przy organizacji sportowych programów i zajęć na miejskich ścieżkach biegowych, rowerowych, spacerowych oraz rolkarskich.

Miasto będzie współpracować przy organizacji zajęć sportowych na obiektach Politechniki Krakowskiej dla mieszkańców.

Sygnatariusze porozumienia będą wzajemnie się wspierać oraz współpracować przy pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację programów sportowych.

Do pozostałych punktów porozumienia należą m.in.: konsultacje przy tworzeniu założeń dla miejskich programów sportowych oraz lokalnych aktów prawnych z zakresu sportu, opracowywanie wydawnictw dotyczących historii i aktualnych osiągnięć krakowskiego sportu, okolicznościowych wydawnictw dotyczących realizowanych przez Miasto programów i imprez sportowych, promocja Miasta podczas imprez organizowanych przez Politechnikę oraz zawodów z udziałem jej reprezentantów, współpraca przy organizacji uczelnianych i międzyuczelnianych imprez sportowych, współpraca przy tworzeniu założeń programowych dla Muzeum Krakowskiego Sportu.

Za współpracę ze strony Politechniki odpowiedzialnym będzie Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej. (JD).