górne tło

Przyjaciel Sportu

Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania, prowadzenia i rozwoju działalności w dziedzinie kultury fizycznej, ustanowiła honorowy tytuł Przyjaciel Sportu, który przyznawany jest corocznie osobom fizycznym lub przedsiębiorcom za działalność społeczną, wyróżniającą się pomoc finansową, wspomaganie imprez sportowych lub podmiotów działających zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o kulturze fizycznej.

To honorowe wyróżnienie nadawane jest przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Kapituły.

Laureaci tytułu otrzymują certyfikat jego nadania i statuetkę, są także honorowani wymienianiem w wydawnictwach gminnych.

Po raz pierwszy honorowe tytuły Przyjaciela Sportu nadane zostały w uznaniu zasług za całokształt działalności w 2000 r.

Przyjaciel Sportu A.D. 2019

Przyjaciel Sportu A.D. 2018

Przyjaciel Sportu A.D. 2017

Przyjaciel Sportu A.D. 2016

Przyjaciel Sportu A.D. 2015

Przyjaciel Sportu A.D. 2014

Przyjaciel Sportu A.D. 2013

Przyjaciel Sportu A.D. 2012

Przyjaciel Sportu A.D. 2011

Przyjaciel Sportu A.D. 2010

Tytuły są przyznawane w dwóch kategoriach, tj.:

1. za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej - według kryteriów określonych przez komisję - Kapitułę honorowego tytułu Przyjaciela Sportu.
2. za najwyższy wkład finansowy w rozwój kultury fizycznej poprzez pomoc udzieloną osobom lub organizacjom w zakresie przedsięwzięć i działalności kultury fizycznej.
 

Kandydatów do tytułu Przyjaciel Sportu można zgłaszać do końca kwietnia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Kandydatury mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organy administracji publicznej.

Zgłoszenia kandydatur należy składać w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, tel. 12 6166300, za pomocą formularza zgłoszeniowego.