górne tło

IV Spotkanie Krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd

9 maja 2013 r. odbyło sie kolejne spotkanie Krakowskie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd.

IV edycja Forum była poświęcona możliwościom skorzystania z funduszy europejskich do końca bieżącego roku, a także w perspektywie finansowej 2014-2020 i wypływających z niej możliwości współpracy w ramach aktualizowanego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta pomiędzy Gminą a małymi i średnimi przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu. Podczas spotkania zostały przedstawione dostępne jeszcze w tym roku formy dofinansowania dla przedsiębiorców oraz perspektywy współpracy w ramach wspierania przedsiębiorczości w nadchodzących latach.

Wspólnie twórzmy przyszłość Krakowa, miasta, w którym tradycja przeplata się z nowoczesnością.

Zaproszenie z Programem IV Krakowskiego Forum.