górne tło

Nadzór nad placówkami wychowania pozaszkolnego

W Krakowie działają obecnie dwa międzyszkolne ośrodki sportowe i Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy. Są to placówki wychowania pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży oferujące m.in. stałe zajęcia sportowo-rekreacyjne i korekcyjne jak również okazjonalne imprezy okolicznościowe.

Infrastruktura sportowa placówek:

Ośrodki działają w oparciu o ustawę z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

Zajęcia placówek odbywają się w sekcjach:

Na podstawie zarządzenia nr 2459/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z 5 września 2012 r. nadzór nad placówkami sprawuje Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

ARCHIWUM