górne tło

Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Na krakowskich uczelniach wyższych działają Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które wspierają studentów z niepełnosprawnościami w procesie edukacji, a także oferują im różne możliwości spędzania czasu wolnego oraz współdziałania poprzez przynależność do Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych. Z myślą o studentach z niepełnosprawnościami wydawany jest Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych.

W czasie epidemii COVID-19 praca BON-ów odbywa się (najczęściej) w trybie zdalnym. Biura nie są otwarte dla studentów, na indywidualne spotkania (także z Pełnomocnikami) należy umawiać się e-mailowo lub telefonicznie. Poniższe informacje dotyczą pracy BON-ów, Pełnomocników i Zrzeszeń w normalnym trybie.

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie(AGH)

strona internetowa AGH

adres:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

strona internetowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

adres:

ul. Reymonta 17/10, 30-059 Kraków

kontakt:

telefon: 12 617 46 30

e-mail: bon@agh.edu.pl

czynne:

od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 15.30

Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw.

kontakt:

telefon: 12 617 46 30

e-mail: bon@agh.edu.pl

Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH (ZSN AGH)

strona internetowa ZSN AGH

profil na Facebook

adres:

Dom Studencki ALFA, pokój 10

ul. Reymonta 17, 30-059 Kraków

kontakt:

telefon: 12 617 46 30

e-mail: zsn@agh.edu.pl

  1. Uniwersytet Jagielloński (UJ)

strona internetowa UJ

adres:

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

strona internetowa Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

adres:

Collegium Paderevianum II, IV piętro

al. Mickiewicza 9a/410, 31-120 Kraków

kontakt:

telefon: 12 663 43 40 (sekretariat), 12 663 43 50 (sprawy studenckie)

e-mail: don@uj.edu.pl

czynne:

od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 17.00

dyżury dla studentów:

poniedziałek, wtorek, czwartek: od 10.00 do 15.00

piątek: od 10.00 do 14.00

(środa - dzień wewnętrzny)

Pełnomocnik Rektora UJ ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Ireneusz Białek (kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ)

kontakt:

telefon: 12 663 43 40

e-mail: ireneusz.bialek@uj.edu.pl

dyżury dla studentów:

codziennie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

  1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (PK)

strona internetowa PK

adres:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK

strona internetowa Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK

adres:

ul. Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

Dom Studencki nr 4 BALON, pok. 601

kontakt:

telefon. 12 628 37 22

e-mail: bonpk@interia.pl

Pełnomocnik JM Rektora PK ds. Osób z Niepełnosprawnościami

mgr inż. Jan Ortyl

kontakt:

telefon: 506 285 397

e-mail: ortylj@interia.pl

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami PK (ZSN PK)

strona internetowa ZSN PK

adres:

Dom Studencki nr 4 BALON, pokój 301

ul. Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

kontakt:

telefon: 514 780 002

e-mail: zsn@zsn.pk.edu.pl

  1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)

strona internetowa UEK

adres:

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

strona internetowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK

profil na Facebook

adres:

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Pawilon D, pokój 20

kontakt:

telefon: 12 293 51 19 lub 20, 695 608 630 lub 640

e-mail: bon@uek.krakow.pl

czynne:

od poniedziałku do piątku: od 08.00 do 16.00

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK (ZSN UEK)

strona internetowa ZSN UEK

kontakt:

telefon: 12 293 75 52

e-mail: zsn@zsn.uek.krakow.pl

  1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (UP)

strona internetowa UP

adres:

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UP

strona internetowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UP

adres:

ul. Armii Krajowej 9a/016, 30-150 Kraków

Dom Studencki ZA KOLUMNAMI

kontakt:

telefon: 12 662 66 70 lub 12 662 70 04

e-mail: bon@up.krakow.pl

czynne:

od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 15.30

dyżury dla studentów:

od poniedziałku do piątku: od 9.00 do 14.00

(wtorek – dzień wewnętrzny)

Pełnomocnik Rektora UP ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Małgorzata Trojańska

kontakt:

e-mail: bon@up.krakow.pl

  1. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (URK)

strona internetowa URK

adres:

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych URK

strona internetowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych URK

adres:

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Pełnomocnik Rektora URK ds. Studentów Niepełnosprawnych

dr hab inż. Joanna Puła

kontakt:

telefon: 12 662 43 67

e-mail: joanna.pula@urk.edu.pl

dyżur:

poniedziałek: od 14.00 do 15.00

piątek: od 11.00 do 12.00

  1. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM)

strona internetowa KAAFM

adres:

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych KAAFM

strona internetowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych KAAFM

adres:

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Budynek C (wejście jak do Rekrutacji), pokój 053

kontakt:

telefon: 12 252 45 12

e-mail: bon@afm.edu.pl

czynne:

od poniedziałku do czwartku: od od 07.00 do 15.00

piątek: od 10.00 d0 18.00

dyżury dla studentów:

w godzinach otwarcia BON

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych KAAFM

mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć

kontakt:

telefon: 12 252 45 12

e-mail: pelnomocnik@afm.edu.pl

dyżur:

po wcześniejszym umówieniu się drogą e-mailową w biurze BON-u

  1. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII)

strona internetowa UPJPII

adres:

ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII

strona internetowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII  

adres;

ul. Franciszkańska 1, 31-004 Kraków

kontakt:

telefon: 12 422 57 85 wewnętrzny 742, 519 323 345

e-mail: bon@upjp2.edu.pl

czynne:

od poniedziałku do piątku: od 07.00 do 15.00

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII

dr Katarzyna Kutek-Sładek

kontakt:

e-mail: katarzyna.kutek_sladek@upjp2.edu.pl

dyżur;

środa: od 9.00 do 12.00 (biuro projektu UCZELNIA BEZ BARIER, ul. Kanonicza 23)

Zrzeszenie Na Rzecz Studentów z Niepełnosprawnościami UPJPII

kontakt:

e-mail: zrzeszenienarzecz@upjp2.edu.pl

  1. Akademia Ignatianum w Krakowie

strona interentowa Akademii Ignatianuum w Krakowie

adres:

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Ignatianum w Krakowie

strona internetowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Ignatianum w Krakowie

adres:

ul. Kopernika 26, pokój 302 (piętro 2), 31-501 Kraków

kontakt:

telefon: 12 399 95 85

e-mail: bon@ignatianum.edu.pl

dyżury dla studentów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 09.00 do 13.00

(środa – nieczynne)

 

Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych (KSSN)

strona internetowa KSSN

kontakt:

e-mail: redakcja@kssn.pl

KSSN jest wydawany przez Fundację Studentów i Absolwentów AGH przy współpracy z Biurami ds. Osób Niepełnosprawnych z innych krakowskich uczelni. Semestralnik jest kierowany do studentów, a także innych osób zainteresowanych tematyka niepełnosprawności w kontekście uczelni, życia w mieście i innych kwestii społecznych.