górne tło

Co nowego na budowie kładki Kazimierz–Ludwinów?

Przebudowa infrastruktury podziemnej i naziemnej, pierwsze prace w branży mostowej po stronie dzielnicy Ludwinów. Trwa budowa kładki dla pieszych i rowerzystów, która połączy bulwar Inflancki i Wołyński.

Obecnie wykonawca skupia się głównie na prawnym brzegu Wisły. Po stronie Ludwinowa już zakończyła się część prac związanych z przebudową jednej z nitek gazociągu. Instalacja została przekazana do eksploatacji. Realizowane są też pierwsze roboty w branży mostowej. W ostatnich dniach wykonawca, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, montował grodzice stalowe, mające zabezpieczyć sieć gazową przed planowanymi robotami mostowymi. W kolejnym etapie rozpoczną się tam prace przygotowawcze do budowy podpory kładki. Z wykorzystaniem palownicy wykonywane będą pale CFA, które zabezpieczą wykop pod podporę.

Po stronie Kazimierza, z uwagi na gęstą sieć podziemnej infrastruktury technicznej, konieczny był dłuższy czas na roboty przygotowawcze związane z przebudową sieci. Ale i tam wykonawca będzie realizował możliwy zakres prac. Kontynuowana będzie przebudowa instalacji elektrycznej średniego napięcia, rozpoczną się prace przy oświetleniu górnego bulwaru.

W związku z wnioskiem Małopolskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków o możliwość ograniczenia najazdów na bulwarze Inflanckim, ZIM uzyskał od projektanta przeprawy propozycje rozwiązań architektonicznych uwzględniające wytyczne MWKZ. Są one teraz weryfikowane w ramach zleconej przez ZIM analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Przypomnijmy: autorem koncepcji kładki Kazimierz–Ludwinów jest Biuro Projektów Lewicki Łatak, zwycięzca konkursu architektonicznego, rozstrzygniętego przez miasto w 2006 r. Przeprawa będzie miała ok. 130 m długości, prawie 14 m szerokości. Połączy bulwar Inflancki pomiędzy ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza, z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Obiekt będzie się składać się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane w żelbetowych podporach (przyczółkach) i środkowego pomostu widokowego oraz środkowego pomostu widokowego.

To inwestycja realizowana przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Krakowa. Przeprawa będzie stanowić dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z pominięciem istniejących mostów drogowych. Przejazd rowerem z dzielnic południowych do centrum będzie krótszy niż obecnie, a mieszkańcy Starego Miasta będą mieli łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych Podgórza, choćby Plant im. Floriana Nowackiego czy doliny rzeki Wilgi. Nie bez znaczenia jest też szansa na ożywieniem brzegów Wisły i powtórzenie sukcesu oddanej w 2010 roku kładki ojca Laetusa Bernatka. Równie istotny jest także fakt, że po realizacji tej inwestycji poprawi się stan infrastruktury komunalnej po obu stronach Wisły dzięki przebudowie sieci podziemnych.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym w wysokości 65 mln zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.