górne tło

Wakacyjny harmonogram pracy samorządowych przedszkoli

Samorządowe przedszkola to placówki nieferyjne, więc funkcjonują przez cały rok. Wyjątkiem są przerwy, które przypadają podczas letnich miesięcy, kiedy wykonywane są tam remonty. Większość prac może być prowadzona tylko pod nieobecność dzieci i personelu. Dlatego, jak co roku, przedszkola pełnią dyżury wakacyjne na zmianę.

Harmonogram pracy samorządowych przedszkoli w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) ustalany jest na podstawie wniosków składanych przez dyrektorów przedszkoli i rodziców dzieci oraz w oparciu o plany remontowe przedszkoli.

Przypomnijmy, że odpowiednie utrzymanie samorządowych obiektów przedszkolnych, w tym modernizacje i naprawy, to obowiązek miasta. Większość takich prac, ze względu na szeroki zakres, może być wykonywana wyłącznie wtedy, gdy przedszkole jest czasowo wyłączone z użytkowania. Jest to także warunkowane koniecznością zapewnienia funkcjonowania przedszkoli w ciągu roku szkolnego. Zadania remontowe w samorządowych przedszkolach są zaplanowane w budżecie miasta na rok 2024, zgodnie z uchwałami Rady Miasta Krakowa (dotyczy to również środków finansowych wydzielonych do dyspozycji dzielnic).

W tym roku wakacyjną dwumiesięczną przerwę zaplanowało 28 samorządowych przedszkoli – przez ten czas będą w nich prowadzone niezbędne remonty. Pozostałe samorządowe przedszkola (także filie, jeśli je posiadają) będą dyżurowały na zmianę, czyli część zaopiekuje się dziećmi w lipcu, a część w sierpniu, według przyjętego harmonogramu i jego zmian.

Dyżury przedszkoli planowane są w miarę możliwości w taki sposób, aby zapewnić równomierną dostępność miejsc we wszystkich dzielnicach. Jeżeli przedszkole, do którego na co dzień uczęszcza dziecko, będzie nieczynne przez miesiąc lub dwa, warto zapytać o wolne miejsca w sąsiednich przedszkolach lub rozważyć zapisanie dziecka do przedszkola znajdującego się w pobliżu miejsca pracy.

W czasie wakacji czynne są młodzieżowe domy kultury (to także placówki nieferyjne, czyli działające przez cały rok). W ich ofercie można znaleźć także zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wykorzystanie miejsc przedszkolnych w okresie wakacji jest na bieżąco monitorowane. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że w lipcu i sierpniu frekwencja w samorządowych przedszkolach wynosiła około 50–60 proc. zgłoszonych wcześniej dzieci. To wskazuje, że oferta samorządowych przedszkoli w okresie wakacyjnym jest wystarczająca.