górne tło

Utrudnienia dla pieszych na ul. Zakopiańskiej

Na ul. Zakopiańskiej, w rejonie posesji nr 127, trwają prace przy budowie przyłączy wodociągu i kanalizacji. Do 12 czerwca obowiązują zmiany w organizacji ruchu pieszych.

W związku z pracami instalacyjnymi zajęty został chodnik. Przejście dla pieszych zostało wyznaczone ulicami Sielską i Modrą.