górne tło

Park Złocień nabiera kształtów

Przy ul. Domagały powstaje park, długo oczekiwany przez mieszkańców Złocienia. Obecnie montowane są urządzenia zabawowe na placu zabaw. Pojawiły się też pierwsze nasadzenia drzew.

Powstający park będzie miał charakter liniowy (podobny do istniejącego od kilku lat parku na Ruczaju wzdłuż ul. Grota-Roweckiego), w którym wydzielone zostaną strefy:

Przekształcenie ul. Domagały w park jest efektem ogromnego zaangażowania mieszkańców w budżecie obywatelskim. Zakres zadania został poszerzony dzięki środkom zarezerwowanym w budżecie miasta.