górne tło

Biblioteka Kraków zaprasza do nowej filii przy ul. Meiera

10 tys. książek, przyjazna przestrzeń dla czytelniczek i czytelników w każdym wieku, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem, miejsce do pracy indywidualnej, a także nawiązanie do dziedzictwa i krakowskiej historii żółtej ciżemki – taka jest nowa filia Biblioteki Kraków – filia nr 57 „Gotyk”, zlokalizowana przy ul. Meiera 16c.

Najnowsza filia Biblioteki Kraków – nazwana filią „Gotyk”, rozpoczęła działalność 15 maja. W uroczystym otwarciu, poza przedstawicielami Biblioteki Kraków z na czele z dyrektorką instytucji Agnieszką Staniszewską-Mól, wzięli udział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz Jakub Kosek, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

– Biblioteki się zmieniają, stają się miejscami, w których nie tylko pożycza się książki, ale też miejscami, gdzie integruje się społeczność lokalna, gdzie realizowane są działania edukacyjne, gdzie można się spotykać. Biblioteka Kraków to nowa filia, a także dodatkowa działalność: konkursy, nagrody, miesięcznik. Cieszę się, że nową placówką na osiedlu Gotyk nawiązujemy do nowoczesnych trendów, a jednocześnie do tradycji, do „Historii żółtej ciżemki” − powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, gratulując dyrekcji i pracownikom nowej filii i dodając, że to pierwsza inauguracja miejskiej placówki, w której bierze udział jako prezydent Krakowa.

Filia nr 57 „Gotyk” to zupełnie nowa placówka zlokalizowana w części miasta, w której powstaje coraz więcej osiedli i wzrasta liczba mieszkańców. O jej utworzenie Biblioteka Kraków zabiegała od 2022 roku. Miasto postarało się o wygospodarowanie środków na zakup pomieszczeń użytkowych na parterze budynku przy ul. Meiera 16c i pod koniec grudnia 2022 roku została zawarta umowa, na podstawie której biblioteka nabyła prawo własności do dwóch sąsiadujących ze sobą lokali (w stanie deweloperskim) o łącznej powierzchni 152 m2.

Biblioteka dostosowana do różnych potrzeb

Prace adaptacyjne rozpoczęły się w 2023 roku. Został wówczas opracowany projekt aranżacji wnętrza zawierający strefę dla młodzieży oraz strefę dla najmłodszych i ich rodziców połączoną z toaletą dla dzieci i pokoikiem dla rodzica z dzieckiem. Wnętrze biblioteki zostało także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Została także wygospodarowana przestrzeń do pracy indywidualnej.

Prace remontowe i wykończeniowe zostały zakończone w kwietniu 2024 r. Koszty prac adaptacyjnych, montażu oświetlenia i elementów wyposażenia oraz zakupu mebli, które wyniosły prawie 600 000 zł, ostały pokryte z dotacji przekazanych bibliotece z budżetu miasta. Sprzęt komputerowy zakupiono ze środków pozyskanych w ramach projektu „E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020.

„Gotyk” i żółta ciżemka

Nowej filii dodano przydomek „Gotyk”− od nazwy osiedla, na którym powstała. Ale to niejedyne historyczne nawiązanie. Ważną rolę odgrywa tu kojarzący się z okresem gotyku bucik, czyli ciżemka zza słynnego ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim, opisana przez Antoninę Domańską w popularnej powieści „Historia żółtej ciżemki”. To książka, którą przeczytały pokolenia czytelników. Z tą historią związana jest także Nagroda Żółtej Ciżemki przyznawana przez Bibliotekę Kraków od 2017 roku w ogólnopolskim konkursie na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży. W filii nr 57 do epoki gotyku nawiązuje też malunek na ścianie w dziale dziecięcym oraz tapeta z planem średniowiecznego Krakowa na ścianie holu.

Nawiązaniem do miejsca, w którym znajduje się biblioteka, nazwy osiedla i przydomka nadanego instytucji będą także spacery, na które Biblioteka Kraków zaprasza w soboty 18 i 25 maja. Taki spacer to doskonała okazja do poznania okolicy i samej biblioteki. Oprowadzać będzie Konrad Myślik – autor książek „Nieznany portret Krakowa”, „Spacerownik krakowski” oraz scenariuszy programów telewizyjnych, radiowych i muzealnych, a także członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie Biblioteki Kraków.

Filia nr 57 to najnowsza placówka biblioteki – wcześniej do sieci dołączyły filia nr 31 przy ul. Przyzby – w 2020 roku oraz filia nr 42 przy ul. Agatowej otwarta w 2021 r. Natomiast w ostatnich dwóch latach dzięki pracom remontowym czytelniczki i czytelnicy chętnie odwiedzają też odnowione filie: nr 24 przy ul. Na Błonie, nr 30 przy ul. Dziewiarzy, nr 40 przy ul. Łużyckiej, nr 44 „Pod Kawką” przy ul. Spółdzielców, nr 48 na os. Bohaterów Września oraz nr 52 na os. Na Stoku.