górne tło

Modernizacja ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej jako przykład dialogu z mieszkańcami

Zarząd Dróg Miasta Krakowa realizuje ważną dla mieszkańców inwestycję – przebudowę ciągu ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki. Toczy się ona w samym sercu miasta.

Inwestycja rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku, umowny termin jej zakończenia został wtedy wyznaczony na sierpień 2024 r. Głównym celem zadania jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po zakończeniu prac, składy będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy będą cieszyć się nową estetyczną i funkcjonalną przestrzenią, a wybrzuszające się szyny przejdą do historii.

To zadanie to nie tylko prace drogowe, to również szereg ważnych robót związanych z uporządkowaniem i modernizacją infrastruktury podziemnej. ZDMK kładzie nacisk na jej kompleksowość, dlatego dopuszcza możliwość wydłużenia prac, by uzyskać najlepszy efekt. Krakowianie z inwestycji będą korzystać przez kolejne dwie dekady.

Oczywiście na przebieg prac, mają wpływ czynniki zewnętrzne, trudne do wcześniejszego przewidzenia. Zarówno na ul. Kościuszki jak i Zwierzynieckiej mamy do czynienia z nieprzewidzianymi odkryciami archeologicznymi. Do tego dochodziły, w okresie zimowym, zmienne warunki pogodowe, które oddziaływały na tempo robót.

Dialog z mieszkańcami i przedsiębiorcami

Podobnie, jak na innych dużych inwestycjach, tu również napotkano na wyzwania. Zanim jeszcze przystąpiono do prac w terenie, ZDMK prowadził i nadal prowadzi otwarty dialog z lokalną społecznością. W terenie ustawił swoje punkty informacyjne, dystrybuował ulotki, odbyły się spotkania online.

Dzięki tym zabiegom, ZDMK mógł się wsłuchać w głos mieszkańców, czego wynikiem były zgłoszone uwagi do projektu oraz organizacji prac. Dialog pozwolił dostosować również plan zmian w organizacji ruchu – tak, aby zachowany był możliwe jak najdłużej dostęp czy dojazd do posesji oraz lokali. Odstąpiono od całkowitego zamknięcia skrzyżowania z al. Krasińskiego, które byłoby znaczącym ułatwieniem dla wykonawcy. – Zmiany w pierwotnym projekcie zostały też wymuszone faktycznym układem infrastruktury podziemnej, który poznaliśmy dopiero w trakcie prowadzenia prac – zaznacza Marcin Wiśniewski, wiceprezes ZUE SA, wykonawca inwestycji.

Przykładem może tu być kwestia naprawy przyłączy odwodnienia z rynien kamienic – pierwotnie założeniem była jedynie ich modernizacja.

– Po zdjęciu warstwy wierzchniej okazało się, że w dużej części odwodnienie kamienic faktycznie nie istniało i trzeba je wybudować od nowa. Odejście od harmonogramu wymusiła również decyzja o uporządkowaniu sieci teletechnicznych, które zostały odkryte po zdjęciu nawierzchni drogowych oraz przebudowa magistrali wodociągowej (ø 800) – podkreśla Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Z uwagi na różne, zaskakujące odkrycia w terenie, w tym te o charakterze archeologicznym, co tydzień zbiera się rada budowy. To tam, specjaliści podejmują decyzje o zmianach w zakresie prac, które czasem wpływają na konieczność modyfikacji harmonogramu.

Etapy realizacji

Wykonawca stara się udostępniać poszczególne odcinki inwestycji – jak tylko jest to możliwe. W lutym przywrócił ruch dwukierunkowy na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi i Księcia Józefa. Z kolei w marcu dopuścił ruch pojazdów w rejonie ul. Powiśle. – Planujemy otworzyć ruch samochodowy na ul. Zwierzynieckiej, jak tylko technicznie będzie to możliwe, niezależnie od postępu prac na ul. Kościuszki – dodaje prezes Wiśniewski.

Wniosek o aneks

Wykonawca stosownie do zapisów umowy, złożył wniosek o aneks do kontraktu. Był on podyktowany zleceniem realizacji dodatkowych prac, jak również czynnikami zewnętrznymi. Wniosek jest naturalnym następstwem decyzji podejmowanych na radach budowy i nie jest dla nas zaskoczeniem. Zmiana terminu podyktowana jest dodatkowymi pracami, które są korzystne dla mieszkańców. Sam wniosek musi zostać teraz przenalizowany pod kątem proceduralnym, formalnym i finansowym. Wkrótce przedstawimy zaktualizowany harmonogram, który pokaże nowy, skorygowany termin zakończenia inwestycji. Należy pamiętać, że wykonujemy prace na co najmniej 20 lat i nie możemy pozostawić w ziemi nierozwiązanych problemów z infrastrukturą, które spowodowałyby, że musielibyśmy tu wrócić.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa dziękuje mieszkańcom i przedsiębiorcom za ich cierpliwość i zaangażowanie w proces modernizacji tych ulic. Zobowiązuje się do dalszej transparentnej komunikacji i współpracy, aby finalny efekt był zgodny z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych. Przypomina też, że do dyspozycji są pracownicy obecni na placu budowy, przedstawiciele wykonawcy oraz specjalny adres kontaktowy inwestycje@zdmk.krakow.pl.