górne tło

Kładka na Młynówce Królewskiej otwarta po remoncie

W czasie prac wymienione zostały elementy konstrukcyjne kładki znajdującej się w pobliżu ulicy Zygmunta Starego. Pozostałe elementy mostu, które są w dobrym stanie, zostały ponownie wykorzystane.

Przypomnijmy, że w marcu z uwagi na bardzo zły stan techniczny kładki Zarząd Zieleni Miejskiej tymczasowo zamknął kładkę.