górne tło

Jak przebiegnie linia tramwajowa na os. Kliny?

10 kwietnia miasto ogłosiło zamówienie na opracowanie studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. W postępowaniu zgłosił się jeden oferent. Zgłoszona oferta jest obecnie analizowana pod kątem spełnienia przez wykonawcę kryteriów zamówienia, który – w razie wyboru – będzie miał 28 tygodni na realizację zadania.

Szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 544,7 tys. zł brutto (442 882,67 zł netto). W postępowaniu przetargowym złożona została jedna oferta od firmy Datbout Sp. z o.o. Oferent zaproponował cenę za wykonanie usługi w wysokości 429,9 tys. zł brutto. Jest to niższa kwota niż miasto przewidziało na realizację zadania.

Bieżące informacje o postępowaniu przetargowym dostępne są pod tym linkiem.

Przypomnijmy, celem opracowania jest rozpoznanie możliwości organizacyjnych, społecznych, technicznych, przestrzennych i środowiskowych oraz zasadności ekonomicznej budowy linii tramwajowej łączącej istniejącą sieć tramwajową z obszarem os. Kliny.

W ramach zamówienia wyłoniony wykonawca będzie miał za zadanie opracować co najmniej sześć wariantów przebiegu planowanej linii tramwajowej będącej przedłużeniem istniejącej sieci tramwajowej: