górne tło

Mieszkańcy mogą przekazać uwagi do planu „Rajsko II”

Do dzisiaj, 12 czerwca, mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem planu miejscowego „Rajsko II”. Obejmuje on powierzchnię blisko 188 hektarów w dzielnicy X Swoszowice.

Szczegóły planu są dostępne w tym okresie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Informacji będą także udzielać pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42.

Wszystkie uwagi do projektu można składać na formularzu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej do 26 czerwca.

Formularz do pobrania [pdf]

Uwagi można przekazać mailem: uwagi-bp@um.krakow.pl lub poprzez ePUAP. Wniosek można też złożyć w formie papierowej i przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków lub zostawić na dzienniku podawczym.

Szczegóły w ogłoszeniu.