górne tło

W odpowiedzi na artykuł w Gazecie Krakowskiej

Poniżej przedstawiamy sprostowanie do artykułu pt. „Mieszkańcy Starego Podgórza od lat walczą o większe przedszkole i budowę żłobka” z 24 kwietnia.

Miasto Kraków, po przeprowadzeniu analizy dostępności działek gminnych na obszarze Starego Podgórza, już w 2023 r., wybrało działkę najbardziej optymalną pod kątem budowy na niej budynku żłobka. Działka zlokalizowana jest przy ul. Krzemionki, obok przedszkola nr 92, w odległości 350 m od ul. Kutrzeby tj. lokalizacji, o której mowa w artykule i na niej zostanie wybudowany żłobek do końca I połowy 2026 roku. Planowany żłobek powstanie dla 100 dzieci.

Jednocześnie wskazać należy, że środki na realizację przedmiotowej inwestycji zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Krakowa, w tym pozyskano dotację z rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022–2029. Podpisano w tym zakresie już umowę dotacyjną.

Aktualnie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie posiada już dokumentację projektową i przygotowuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na budowę budynku żłobka.

Mając to na uwadze informujemy, że Miasto Kraków zaplanowało już budowę żłobka na Starym Podgórzu, w bardzo bliskim sąsiedztwie działki o której mowa w artykule i stąd nie planuje już pozyskiwania pod budowę żłobka działki w tym rejonie.

Ponadto informujemy, że w odniesieniu do wspomnianej w artykule działki obecnie toczy się, z wniosku spadkobierców poprzedniego właściciela, postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości prowadzone przez Starostę Krakowskiego pod znakiem: GN.II.6821.1.18.2022.BL. W przedmiotowej sprawie nie zapadło dotychczas ostateczne rozstrzygnięcie i Gmina Kraków nie może prowadzić działań związanych z jej zamianą.

Przemysław Cichy

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia