górne tło

Strefa Czystego Transportu może ruszyć w Krakowie od lipca!

Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i odwołaniach dotyczących tego rozstrzygnięcia przyjęta przez Radę Miasta Krakowa w listopadzie 2022 r. uchwała wprowadzająca Strefę Czystego Transportu na tę chwilę obowiązuje. Oznacza to, że od 1 lipca SCT może obowiązywać w Krakowie. Warto zaznaczyć, że Zarząd Transportu Publicznego rozpoczął już prace nad nową uchwałą.

Przypomnijmy, że od wyroku WSA z 11 stycznia 2024 r., który stwierdzał nieważność uchwały dotyczącej krakowskiej Strefy Czystego Transportu, wpłynęły dwie skargi kasacyjne.

Jedną z nich złożyła osoba prywatna. Zaskarżyła ona wyrok m.in. dlatego, że sąd odrzucił jej wcześniejszy wniosek o unieważnienie uchwały o SCT. WSA argumentował wówczas, że osoba ta (a także druga, która również złożyła podobny wniosek) nie wykazała odpowiedniego interesu prawnego, czyli nie udowodniła, że już teraz SCT narusza czy ogranicza jej prawa. Pojawienie się takiej skargi na decyzję sądu oznacza, że w tym punkcie wyrok nie jest prawomocny. Nie wpływa to jednak na przyszłe obowiązywanie uchwały.

Drugą skargę złożyła fundacja Frank Bold. Organizacja zaskarżyła wyrok w zakresie, w jakim WSA na wniosek wojewody stwierdził nieważność uchwały. Ten punkt wyroku również nie jest więc prawomocny, nie wywołuje skutków prawnych. W tym przypadku konsekwencje są jednak takie, że przyjęta w listopadzie 2022 r. uchwała o SCT wciąż obowiązuje, a Strefa Czystego Transportu mogłaby wejść w życie w opisanym w tym dokumencie kształcie, zgodnie z planem – 1 lipca tego roku.

Jednak należy zaznaczyć, że Zarząd Transportu Publicznego rozpoczął już prace nad nową uchwałą dotyczącą Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Nowa SCT ma w założeniach obowiązywać od innej daty niż ta określona w obecnej uchwale. Badane są też możliwości pozostałych zmian w zapisach, by jednocześnie skutecznie chronić krakowian przed szkodliwymi substancjami ze spalin i aby to narzędzie nie było dotkliwe zwłaszcza dla mieszkańców w trudniejszej sytuacji życiowej. W tej sprawie odbyło się już spotkanie, na którym poznaliśmy wstępne opinie zarówno przeciwników, jak i zwolenników wprowadzenia SCT.

O wypracowanych podczas dalszych prac propozycjach będziemy informować w najbliższym czasie.