górne tło

Przedszkola i zerówki ogłosiły wyniki pierwszego etapu rekrutacji

19 kwietnia poznaliśmy wyniki postępowania rekrutacyjnego do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Oznacza to zakończenie pierwszego etapu rekrutacji. Drugi etap, czyli nabór uzupełniający, odbywa się na przełomie maja i czerwca.

W tegorocznym naborze samorządowe przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przygotowały łącznie 17 241 miejsc (przedszkola – 16 818, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 423). Liczba ta nie uwzględnia m.in. miejsc dla dzieci z orzeczeniem w oddziałach integracyjnych oraz specjalnych, do których rekrutacja odbywa się poza systemem elektronicznym. Przedszkola niesamorządowe przedstawiły ofertę 2429 miejsc.

W rekrutacji elektronicznej uczestniczyły zarówno przedszkola i szkoły samorządowe, jak i przedszkola niesamorządowe.

W toku rekrutacji złożono i potwierdzono 19 009 podań. Kolejnym etapem, następującym po weryfikacji spełniania wymagań formalnych, było zakwalifikowanie do przyjęcia 18 498 dzieci. Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostało 735 wolnych miejsc. Dodatkowo, w przedszkolach publicznych i niepublicznych niesamorządowych, które brały udział w elektronicznej rekrutacji, wolnych pozostaje 355 miejsc. Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji liczba wolnych miejsc wynosi 1172.

W poprzednich latach regułą było, że część rodziców zakwalifikowanych dzieci nie potwierdzała woli przyjęcia dziecka do przedszkola – w rezultacie zwalnianych było około pół tysiąca miejsc. Na te miejsca w trybie rekrutacji uzupełniającej przyjmowano dzieci, które nie dostały się do przedszkoli wskazanych w rekrutacji elektronicznej.

Najwięcej podań (z pierwszego priorytetu i kontynuacji) na jedno miejsce spośród przedszkoli samorządowych złożono w:

Natomiast przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych to:

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone 19 kwietnia w przedszkolach i szkołach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymają także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole lub szkołę, uzyskają informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu lub szkole wskazanej przez nich jako pierwszej.

Od 22 kwietnia do 7 maja rodzice dzieci powinni potwierdzić wolę przyjęcia w przedszkolach lub szkołach, do których zostały zakwalifikowane ich dzieci. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie było równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Zwolnione miejsca stanowią dodatkową ofertę w rekrutacji uzupełniającej, która jest przeprowadzana w okresie od 20 maja do 3 czerwca.

Lista wolnych miejsc została opublikowana na stronie internetowej 8 maja o godz. 9.00 – po zakończeniu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych w Krakowie kształtuje się następująco (dane GUS):

tabela