górne tło

Roboty w Prokocimiu – zmiany na ul. Wielickiej

Trwa przebudowa fragmentu ulicy Wielickiej. Roboty są prowadzone na odcinku od ul. Wlotowej do ul. Facimiech. Prace wiążą się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu.

Prace obejmują m.in. przebudowę zatoki autobusowej, budowę nowego pasa ruchu, rozbudowę chodnika i ścieżki rowerowej, budowę kanału technologicznego, a także budowę kanalizacji deszczowej.

Podczas pierwszego etapu prac ul. Wielicka, na fragmencie od ul. Wlotowej do budynku nr 249 (początek pasa do prawoskrętu) została zawężona do dwóch pasów ruchu, pojawiło się ograniczenie prędkości do 50 km/h, a przystanek „Wlotowa” 03 przeniesiony został w tymczasową lokalizację tj. przed skrzyżowaniem ul. Wielickiej z Wlotową.

O kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco.

Prace realizowane będą przez dewelopera w ramach umowy z art. 16 ustawy o drogach publicznych. Roboty potrwają do końca wakacji.