górne tło

Kraków z dofinansowaniem na cyberbezpieczeństwo

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie w wysokości 850 000 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Kraków”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w latach 2021–2027.

Projekt „Cyberbezpieczny Kraków” realizowany jest w wyniku naboru przeprowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Miejskiej Kraków poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone przede wszystkim na:

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędu Miasta Krakowa, a jego realizacja wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa danych wszystkich osób korzystających z usług świadczonych przez urząd.

Wysokość projektu wynosi 965 909,00 zł, wartość dofinansowania to 850 000,00 zł.cyberbezpieczeństwo