górne tło

„Mecenas Dziecięcych Talentów” wspiera uczniów! Zgłoś dziecko do programu

Dzieci zdolne i chętne do nauki oraz rozwijania swoich pasji nie zawsze mają ku temu warunki i możliwości. To z myślą o nich od 12 lat działa miejski program „Mecenas Dziecięcych Talentów”. Do dziś, 30 kwietnia, można zgłaszać uczniów krakowskich szkół podstawowych, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia mecenasów talentów w roku szkolnym 2024/2025.

Celem projektu jest pomoc zdolnym krakowskim uczniom, którzy ze względów materialnych lub rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Zachęcanie ich do kształtowania różnorodnych umiejętności, m.in. poprzez udzielanie adekwatnego i mądrego wsparcia, to najlepsza inwestycja w młode pokolenie.

Dzięki hojności darczyńców / mecenasów projektu, przez ostatnie 12 lat programem objęto 86 dzieci z różnymi uzdolnieniami: matematycznymi, plastycznymi, językowymi, muzycznymi i sportowymi.

Uczeń może być zgłoszony do projektu przez wybraną placówkę:

Apelujemy do rodziców lub opiekunów prawnych o kontakt z wymienionymi placówkami, celem zgłoszenia dziecka do projektu. Pedagodzy i pracownicy tych instytucji dokonają wstępnej oceny, a następnie prześlą wypełniony formularz projektu do Urzędu Miasta Krakowa. Ostateczna kwalifikacja odbywa się w UMK, na podstawie regulaminu projektu oraz po zweryfikowaniu wszystkich otrzymanych zgłoszeń.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia. To już 13. edycja projektu „Mecenas Dziecięcych Talentów” organizowanego przez Kraków, Fundację KDM i MOPS.

Regulamin projektu znajdziesz tutaj. Komplet materiałów do wypełnienia przez instytucję zgłaszającą dziecko oraz rodziców lub opiekunów tutaj. Szczegóły na stronie kkr.krakow.pl.

mecenas dziecięcych talentów_logo