górne tło

Laury dla najzdolniejszych krakowskich uczniów

Poświęcali wolny czas na rozwijanie zainteresowań, z zapałem i konsekwencją pracowali, żeby stanąć do rywalizacji w konkursie, turnieju lub olimpiadzie, i osiągnęli wymarzony sukces. Mowa o 164 uczniach i uczennicach z Krakowa, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali tytuł laureata. 16 kwietnia za znakomite wyniki odebrali też od miasta dodatkowe wyróżnienie – „Laur Olimpijski”, czyli dyplom i nagrodę pieniężną.

– Serdecznie gratuluję uczniom i uczennicom wspaniałych wyników i osiągnięć. Krakowska młodzież co roku udowadnia swoją postawą, że szkoła jest miejscem, w którym można rozwijać swoje pasje i realizować marzenia. Dziękuję także nauczycielom i opiekunom, którzy wspierali uczniów na drodze do tego sukcesu, a także rodzicom, którzy codziennie motywują i dopingują swoje pociechy – powiedziała Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki.

Olimpijskie laury

Nagroda „Laur Olimpijski” została ustanowiona w 2005 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa. Jest częścią Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. „Laurem” wyróżniani są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata najwyższego stopnia w konkursach, olimpiadach i turniejach.

W Krakowie uczniowie szkół podstawowych brali udział przede wszystkim w konkursach biologicznych, matematycznych, historycznych, geograficznych, chemicznych, humanistycznych, z języków obcych i w konkursach tematycznych – takich jak np. „Polscy żołnierze w walce o wyzwolenie Włoch, Francji, Belgii i Holandii podczas II wojny światowej” czy „Z dobrą nowiną przez życie – Ewangelia wg św. Jana”.

Z kolei krakowscy licealiści świetnie spisali się w olimpiadach językowych (łacina, francuski, hiszpański), humanistycznych (literatura i język polski, historia) i z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia).

Każdy laureat zgłoszony do nagrody „Laur Olimpijski” i spełniający kryteria jej przyznawania otrzymuje od władz miasta dyplom oraz nagrodę pieniężną – jej wartość zależy od liczby zdobytych tytułów. Uczniowie szkół podstawowych otrzymują 300 zł za konkurs lub olimpiadę i 200 zł za każde kolejne zawody, w których udział zakończył się sukcesem. Nagroda dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy zwyciężyli w olimpiadzie lub turnieju, wynosi odpowiednio 500 zł i 200 zł.

Laureaci mogą wykorzystać środki finansowe w sposób najbardziej odpowiadający ich indywidualnym potrzebom, pasjom i zainteresowaniom.

Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów

Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów przewiduje różnego rodzaju formy nagradzania i motywowania uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Za wybitne rezultaty na egzaminach przyznawane są nagrody: Ósmoklasista 100%, Specjalista 100%, Technik 100%, Mistrz Matury. W 2023 roku katalog tych nagród poszerzono o Mistrza Matury Międzynarodowej.

Inne formy nagradzania uczniowskich sukcesów to: Laur Olimpijski, list gratulacyjny, Nagroda Edukacyjna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Stypendium im. Prezydenta Juliusza Lea, dofinansowanie obozów naukowych, wsparcie związane z reprezentowaniem Polski w olimpiadach międzynarodowych.

– Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów powstał z myślą o ambitnej, zdolnej i pracowitej młodzieży. Staramy się kształtować jego zapisy w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom młodych ludzi i w jak najszerszym zakresie uwzględniały ich sukcesy i włożoną w nie pracę – podkreśliła Anna Korfel-Jasińska.

W 2023 roku radni Krakowa zdecydowali o zwiększeniu wartości finansowej nagród przyznawanych w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów.