górne tło

Kolejne plany miejscowe w trakcie sporządzania

Wydział Planowania Przestrzennego UMK przystąpił do sporządzania siedmiu nowych miejscowych planów zagospodarowania. W dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim będą to plany dla obszarów: „Bieżanów – Kolonia”, „Bieżanów – Nad Serafą”, „Nowy Bieżanów – Rżąka”, w dzielnicy XVIII Nowa Huta dla terenów: „Podstawie”, „Wyciąże II”, w dzielnicy VIII Dębniki to obszar „Praska – Zielna”, a w dzielnicy X Swoszowice – „Rejon ulicy Inicjatywy Lokalnej”.

Do każdego z planów mieszkańcy mogą składać wnioski z propozycjami i uwagami. W przypadku każdego z wymienionych planów mają na to czas do dziś, 24 maja.

Wnioski składa się na odpowiednim formularzu, który jest zamieszczony w ogłoszeniach. Można go dostarczyć poprzez ePUAP lub wysyłając na adres mailowy: wnioski-bp@um.krakow.pl.

W przypadku korzystania z poczty tradycyjnej należy przesłać go na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków. Można też dostarczyć wydruk wniosku na dziennik podawczy do wybranego Punktu Obsługi Mieszkańca UMK.

Szczegółowe informacje na temat każdego z planów można sprawdzić na poszczególnych stronach internetowych dla danego obszaru:

Wykaz złożonych przez mieszkańców wniosków wraz z propozycją ich rozpatrzenia oraz uzasadnieniem zostanie sporządzony i opublikowany przed rozpoczęciem konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, w Krakowie obowiązuje 265 planów miejscowych, co stanowi 78,6% powierzchni miasta. Aktualnie sporządzanych jest 59 planów, cztery plany oczekują na wejście w życie.