górne tło

Nowe rośliny wodne w parku Lotników Polskich

W parku Lotników Polskich wokół zbiornika zostały posadzone rośliny wodne. Zarząd Zieleni Miejskiej wokół nich ustawił ogrodzenia zabezpieczające. Apeluje o ich nieprzekraczanie, nie wchodzenie w strefę przybrzeżną, a także nie wpuszczanie na nią czworonogów.

Ważne jest, aby rośliny mogły wyrosnąć, ponieważ mają duże znaczenie w kwestii ekosystemu zbiornika i jego naturalnego oczyszczania. Strefa przybrzeżna jest również schronieniem dla zwierząt, dlatego tak istotne jest, aby była w dobrym stanie, również, po usunięciu wygrodzeń