górne tło

Konkurs Polskie Miasta Ukrainie – Tajwański Fundusz Grantowy

9 kwietnia wystartował konkurs grantowy Polskie Miasta Ukrainie – Tajwański Fundusz Grantowy. Granty mają wspomóc polskie samorządy oraz organizacje pozarządowe w pokonywaniu barier w integracji Ukraińców przebywających w naszym kraju, ale też stworzenie odpowiednich warunków ewentualnego powrotu uchodźców do rodzinnych miejscowości. 

Tajwański rząd przekazał milion dolarów w celu utworzenia Tajwańskiego Funduszu Grantowego na rzecz Ukraińców, którzy po rosyjskiej inwazji, zamieszkali w Polsce. Operatorem grantu jest Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, która 9 kwietnia 2024 r. ogłosiła konkurs grantowy.

Fundusz ma wesprzeć działania samorządów i organizacji pozarządowych w pokonywaniu wyzwań w integracji uchodźców wojennych, szczególnie: wzmocnienie aktywnego uczestnictwa osób z Ukrainy w lokalnym życiu społecznym, integrację dzieci i młodzieży ukraińskiej w polskim systemie edukacji oraz wsparcie uchodźców w powrocie do Ukrainy.

Projekt nie zamyka się na duże miasta, które należą do Unii Metropolii Polskich. Do konkursu grantowego mogą zgłaszać się organizacje działające w mniejszych miejscowościach i gminach.

Celem konkursu, w wyniku, którego zostaną wyłonione granty jest wsparcie realizacji pomysłów na działania społeczne, których pomysłodawcami i animatorami są NGO wspólnie z jednostkami samorządu. Projekty muszą mieć charakter systemowych rozwiązań.

Dzięki wsparciu finansowemu Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce, mamy szansę podejmować działania, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji osób znajdujących się w trudnych sytuacjach. Cele konkursu są kluczowe, ponieważ pozwalają nam budować silniejsze społeczeństwo oparte na współpracy i solidarności.

Aby zaaplikować po środki, wystarczy przeczytać regulamin i wysłać list intencyjny opisujący projekt. Na listy intencyjne Organizatorzy Konkursu czekają do 24 kwietnia br.

Szczegóły na stronie: Grant - Metropolie.pl