górne tło

Młodzieżowa Rada Krakowa – rekrutacja uzupełniająca

W czterech krakowskich szkołach będą wybierani nowi radni do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Rusza rekrutacja uzupełniająca do Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa. Artur Buszek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa ogłosił rekrutację w czterech krakowskich szkołach ponadpodstawowych, a są to: XLII Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza, Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego. Wybory są przeprowadzane z powodu wygaśnięcia mandatu radnej lub radnego z ww. szkół i powinny odbyć się na warunkach określonych w statucie: Uchwała -Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK.

A czym jest Młodzieżowa Rada Krakowa? Można użyć określenia, że jest solidną kuźnią obywatelskich postaw i świadomości samorządowej. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny i podlega Radzie Miasta Krakowa. Celem działania MRK jest ochrona godności i praw uczennic i uczniów, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży oraz organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r.

Młodzieżowa Rada Krakowa